Individualni coaching

Coaching je proces, ki pomaga uresničevati posameznikove potenciale, skozi povečevanje zavedanja, doseganja željenih ciljev in uporabo vedenjskih tehnik, ki jih posamezniki lahko vpeljejo v svoje delovanje. Temelji na vedenju, da je vsak posameznik sposoben, iznajdljiv in opolnomočen, med samim coachingom pa se posameznikove kvalitete izpostavi, redefinira ter najde nove načine uporabe, tako pri delu, doseganju ciljev ter grajenju ekip in timskega duha.

Prednosti coachinga:

 • doseganje željenih ciljev in rezultatov
 • novi vpogledi ter tehnike soočanja z določenimi situacijami
 • osebna ter poslovna rast
 • opolnomočenje posameznika in odkrivanje vrlin, prednosti, motivacijskih vzgibov ter načinov delovanja posameznika
 • izboljšanje učinkovitosti ter delovanja v poslovnem okolju

Način:

 • za izvedbo samega coachinga se lahko uporabi psihometrične teste ali vprašalnike, ki nam pomagajo z ugotovitvijo kje se posameznik trenutno nahaja in kje bi si želel biti po končanem procesu coachinga (uporaba le-teh je odvisna od naročnika ter ciljev posameznika, ki se je na coaching prijavil).
 • srečanja: uvodni sestanek, kjer se določi, čemu je coaching namenjen, kaj se želi s coachingom doseči; 3 – 6 srečanj (glede na potrebe) kjer se dela na konkretnih ciljih definiranih s strani klienta ter končno srečanje za zaključitev coaching programa.
 • sam potek coachinga se lahko prilagodi tudi na željo naročnika.

coaching

Kreativnost?

Ja! Prosim


Kadrovsko svetovanje

Kadrovska služba v podjetju je lahko usmerjena na administracijo ter delovno-pravno dokumentacijo, lahko pa je tudi vaš partner pri kreiranju kulture in strategije podjetja ter podporni steber, ki skrbi za zadovoljstvo, rast in rezultate tako zaposlenih kot podjetja.

Kadrovsko svetovanje na področjih:

 • postavitev ali optimizacija kadrovskih procesov: procesi, ki delujejo, so učinkoviti in vzpostavljeni na način, da omogočajo agilnost, rezultate ter skladnost z delovno-pravno zakonodajo;
 • pol-/letni razgovori z zaposlenimi, ocenjevanje uspešnosti: postavitev načina ocenjevanja uspešnosti, prilagojeno na vaš način delovanja;
 • procesi zaposlovanja: učinkoviti in zanesljivi procesi, ki omogočajo zaposlitev kandidatov, ki so pravi za vaše podjetje na dolgi rok;
 • postavljanje ekip: glede na potrebe dela, projektov ter izkušnje in želje posameznikov;
 • plačni sistemi: postavitve plačnih sistemov, primernih za vaše podjetje;
 • onboarding: proces vpeljave novih sodelavcev, s katerim na najkrajši način dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za uspešno delo in integracijo v obstoječo ekipo;
 • kultura podjetja: postavitev kulture, vrednot ter njuno vzdrževanje;
 • ostala področja kadrovskega delovanja.

Način

Ponujamo svetovanje na vseh navedenih in ostalih področjih kadrovskega delovanja. Namen svetovanja je individualno prilagojen posameznemu naročniku, njegovim potrebam in ciljem. Svetovanja so izdelana na podlagi temeljitega pregleda želja in ciljev naročnika oz. podjetja.

kadrovsko_svetovanje

Potrebujemo top ekipo!

Sestavimo jo


Psihološko profiliranje kandidatov na managerskih pozicijah

Zadovoljni in zavzeti zaposleni so tisti, ki prinašajo dobro energijo, voljo in rezultate v podjetja. Idealno je, da se vizija posameznika sklada z vizijo in strategijo podjetja. V ta namen že med zaposlitvenim procesom lahko z uporabo posebnega načina svojega bodočega člana ekipe spoznate in zaposlitveni proces opravite tako, da sta na koncu procesa odločitev posameznika ter odločitev podjetja pravi za obe strani.

Prednosti psihološkega profiliranja

 • pridobite jasen vpogled v posameznika,
 • ugotovite, kaj posameznika motivira ter na kakšen način deluje,
 • kakšen je njegov način vodenja, postavljanja strategij in delovanje,
 • kaj so njegovi potenciali, veščine,
 • dobite vpogled, kakšen je najboljši način vodenja, motivacije in komunikacije s posameznikom, če se zanj odločite.

Metoda
Pri psihološkem profiliranju se izvede poglobljeni intervju s kandidatom, prav tako pa se na željo naročnika lahko uporabi preverjena, pogosto uporabljena in na mednarodnem področju priznana orodja za profiliranje kandidatov.

psiholosko_profiliranje

Prava oseba za nas?

Odgovor je tu