SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (“Splošni pogoji uporabe”) urejajo razmerje med vami in Vanja Flis s.p., z registriranim naslovom na Na Korošci 15, 1000 Ljubljana, Slovenja (“Verity” , “mi” , “nas”) v zvezi z uporabo spletne strani www.verity.si in vseh morebitnih podstrani te spletne strani (“Spletna stran”).

Poleg Splošnih pogojev uporabe spletne strani naprošamo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo vaših podatkov, in s Politiko uporabe piškotkov, ki razkriva katere piškotke zbiramo ter za kakšne namene.

Z DOSTOPANJEM DO SPLETNE STRANI IN NJENO UPORABO SOGLAŠATE S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE, KI VAS ZAVEZUJEJO OB VSAKOKRATNI UPORABI SPLETNE STRANI. V KOLIKOR S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE NE SOGLAŠATE, DO SPLETNE STRANI NE DOSTOPAJTE OZIROMA JE NE UPORABLJAJTE.

1. Vsebina Spletne strani

Namen Spletne strani je zagotoviti informacije o in v zvezi z Verity in storitvami, ki jih Verity zagotavlja. Vsa na Spletni strani objavljena vsebina je zgolj informativnega značaja in ne predstavlja pravnega nasveta.

Navkljub skrbi za pravilnost, ažurnost in celovitost vsebine Spletne strani, se občasni nepravilnosti, zastarelosti ali pomanjklivosti informacij objavljenih na Spletni strani ne gre izogniti. Verity ne prevzema odgovornosti za škodo nastalo zaradi objave ali kot posledica uporabe takih nepravilnih, zastarelih ali pomanjkljivih informacij.

Verity ne jamči nemotenega delovanja in dostopanja do Spletne strani ter ne prevzema odgovornosti za škodo nastalo kot posledica oviranega delovanja oziroma nezmožnosti dostopanja do Spletne strani.

Z namenom kar najbolj sprotnega posodabljanja vsebine Spletne strani si Verity pridržuje pravico kadarkoli spremeniti in/ali posodobiti vsebino Spletne strani. Prav tako si Verity pridržuje pravico kadarkoli s spleta popolnoma odstraniti Spletno stran in/ali vsem uporabnikom onemogočiti njeno uporabo.

2. Dostop do in uporaba Spletne strani

Spletna stran je namenjena nekomercialni, zasebni uporabi in/ali pridobitvi informacij o Verity in storitvah, ki jih ta zagotavlja. Dostop do in uporaba Spletne strani je dopustna le v skladu in pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni pogoji uporabe, naša politika zasebnosti, politika uporabe piškotkov in druge relevantne določbe uporabnega prava.

Z dostopom do in uporabo Spletne strani jamčite, da (i) način vaše uporabe Spletne strani ne bo škodoval Spletni strani, drugim obiskovalcem Spletne strani ali tretjim osebam, (ii) ne boste poskušali pridobiti neavtoriziranega dostopa do spletne strani, (iii) ne boste poskušali preslikati Spletne strani na katerokoli drugo spletno stran, (iv) boste do Spletne strani dostopali le prek vmesnika zagotovljenega z naše strani, (v) ne boste uporabljali programske opreme, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi Spletne strani s strani drugih obiskovalcev ter ugotavljanje njihove identitete, (vi) Spletne strani ne boste uporabljali v nasprotju s temi Splošnimi pogoji uporabe in drugimi relevantnimi določbami uporabnega prava.

3. Vsebina uporabnikov/strank

Vsa vsebina, ki jo posredujete Verity, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev (v nadaljevanju “Vsebina uporabnika”) je vaša izključna odgovornosti in za njo ne odgovarjamo.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Verity ne nadzira Vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da Verity ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

O domnevnih kršitvah v povezavi z Vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@verity.si. Vsebina, ki nam jo posredujete bo prebrana, uporabljena in zbrana samo s stran Verity ali s strani Verity pooblaščenih oseb.

4. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran lahko, z namenom olajšanja iskanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, vsebuje hiperpovezave do spletnih strani tretjih oseb. Sama objava hiperpovezave na Spletni strani ne predstavlja, niti ne nakazuje na, kakršnokoli obliko podpore, sponzorstva ali priporočila s hiperpovezavo dostopane spletne strani, njene vsebine ali lastnika, s strani Verity.

S klikom na hiperpovezavo boste zapustili to Spletno stran in bili preusmerjeni na spletno stran tretje osebe za katero veljajo drugi splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti.

Verity ne prevzema odgovornosti za tako dostopane spletne strani tretjih oseb, za vsebino in informacije objavljene na njih, niti ne prevzema odgovornosti za uspešno dostopanje do tovrstnih spletnih strani.

5. Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina Verity oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Splošnih pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja Verity. Vsa vsebina, logo, vse slike, video posnetki, gradivaa, fotografije in besedila ter vsa ostala vsebina spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino Verity. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov. Razen v primerih jasno določenih na Spletni strani, je vsebino Spletne strani prepovedano kopirati, tiskati, prenašati, prikazovati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati, in uporabljati v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Verity.

Logotipi, imena družb, blagovne znamke in druge znamke, ki so prikazane na Spletni strani so lahko zaščitene znamke in so bodisi v lasti Verity bodisi objavljene s soglasjem nosilca industrijskih pravic na teh znamkah. Njihova uporaba je brez predhodnega pisnega soglasja Verity ali tretjih oseb prepovedana.

6. Izključitev odgovornosti

Razen če je eksplicitno zapisano v teh Splošnih pogojih uporabe, Verity ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani Verity.

Podatki, ki so vsebovani na spletni strani so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Verity ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

7. Varstvo osebnih podatkov

Verity zbrane osebne podatke obdeluje skladno s politiko zasebnosti in politiko uporabe piškotkov.

8. Sprememba Splošnih pogojev uporabe

Verity si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti vsebino teh Splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni Splošni pogoji uporabe urejajo dostop do in uporabo Spletne strani od trenutka objave na Spletni strani. Z dostopanjem in uporabo Spletne strani po uveljavitvi spremenjenih Splošnih pogojev uporabe tako soglašate k uporabi takšnih spremenjenih Splošnih pogojev uporabe.

Datum zadnje spremembe Splošnih pogojev uporabe je objavljen spodaj.

9. Končne določbe

Ti Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko uporabe piškotkov, objavljenima na Spletni strani, celovito urejajo razmerje med vami in Verity v zvezi z vašo uporabo Spletne strani.

Za presojo teh Splošnih pogojev uporabe se uporablja slovensko pravo. V primeru spora, ki izhaja iz in je v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Kontakt

V primeru kakršnihkoli vprašanj nas prosim kontaktirajte na info@verity.si.

©Verity (10.10.2020)