Vanja Flis je izvrstna psihologinja z obširnimi izkušnjami na kadrovskem področju. Svoje izkušnje je pridobila kot vodja Kadrovske službe (Senior Director) v mednarodnem podjetju Outfit7, znano po fenomenu Talking Tom, ki je preko mobilnih aplikacij, potem pa tudi ostalih medijev, zavzel svet s svojim prvinskim humorjem in radostjo.

Vanja se je podjetju pridružila že v času študija in tako sodelovala in nemalokrat tudi vodila kreiranje prav vseh kadrovskih procesov, od preproste sistemizacije na začetku, do kompleksnih kadrovskih sistemov, ki so s svojo avtomatizacijo podpirali upravljanje vseh procesov povezanih z ljudmi, v vseh poslovalnicah po svetu.

Ker je po izobrazbi psihologinja, s prefinjenim občutkom za čutenje in razumevanje ljudi, je odigrala ključno vlogo v izbornih postopkih zaposlovanja kot tudi pri reševanju kompleksnih konfliktnih situacij, ki so zahtevale strokovno znanje. Bila je ključna pri izbiri in izvedbi vseh izobraževanj na področju mehkih veščin, ki so bila osnova za pozitivno in učinkovito kulturo podjetja, kar je temeljni kamen vsakega uspešnega podjetja.

Iza Login,
soustanoviteljica in nekdanja pomočnica generalnega direktorja Outfit7