Ta politika zasebnosti, skupaj s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani in Politiko uporabe piškotkov, določa načine uporabe osebnih podatkov, ki jih od vas, z vašo uporabo Spletne strani, pridobi upravljavec Verity poslovno svetovanje in izobraževanje, Vanja Flis s.p., z registriranim naslovom na Na Korošci 15, 1000 Ljubljana, Slovenja (v nadaljevanju ” Verity”, “mi”, “nas”).

Verity se kot upravljavec osebnih podatkov zavzema za varovanje in spoštovanje vaše zasebnosti ter pravic pri obdelavi vaših osebnih podatkov. Zavedamo se pomembnosti ravnanja z osebnimi podatki in vam zagotavljamo, da upoštevamo veljavne predpise o varstvu podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR).

Ta Politika o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je namenjen seznanitvi strank in pogodbenih partnerjev, uporabnikov spletnih strani in produktov ter drugih oseb (v nadaljevanju: “posamezniki” ali “vi”) z vsebino, načinom in podlago zbiranja, uporabe in shranjevanja (v nadaljevanju: obdelava) osebnih podatkov, s strani Verity, ter s pravicami, ki jih imajo posamezniki v zvezi s svojimi podatki.

V tem pravilniku uporabljeni izrazi in pojmi (npr. “osebni podatki”, “obdelava”, “zbirka”, ipd.), imajo enak pomen kot je opredeljen v 4. členu GDPR, če ni v tem pravilniku drugače določeno.

Pravilnik zajema naslednje informacije:

 • katere podatke zbiramo,
 • na kakšni podlagi in za kakšen namen jih zbiramo,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • kontakt osebe, pooblaščene za varstvo podatkov.

 

 1. Osebni podatki, zbrani z uporabo kontaktnega obrazca na Spletni strani

a) Zbrani osebni podatki in podlaga za zbiranje

Verity zbira podatke o vašem imenu, priimku in elektronskem naslovu, zgolj z vašo privolitvijo, ki jo podate ob posredovanju sporočila prek kontaktnega obrazca na spletni strani.

Osebne podatke zbiramo za potrebe izvedbe naših storitev, izpolnitve pogodbenih ali zakonskih obveznosti, za zašito naših interesov in interesov Posameznikov, za obveščanja o promocijah in marketinških aktivnostih in za dvig kvalitete naših storitev.

Če ni drugače določeno, zbiramo zlasti naslednje podatke:

Kontaktne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, ipd.), ki nam jih posredujete za potrebe izpolnitve vašega naročila, sestavo ponudbe, ali ko na drugačen način vzpostavite kontakt z nami;

Tovrstne podatke pridobimo, oziroma nam jih posredujete zlasti:

◦ preko spletnih obrazcev, ki jih izpopolnjujete na naših spletnih straneh,

◦ z izpolnitvijo obrazcev v fizični obliki,

◦ ob sklenitvi pogodb z nami,

◦ preko korespondence po elektronski ali navadni pošti, telefonu, spletnih obrazcih, forumih, ipd.

Druge informacije, ki jih posredujete hkrati z vašim soglasjem za njihovo obdelavo (podatki o vaših interesih, fotografije, osebni opisi, ipd.).

 

Tovrstne podatke pridobimo, oziroma nam jih posredujete zlasti:

◦ preko spletnih obrazcev, ki jih izpopolnjujete na naših spletnih straneh,

◦ z izpolnitvijo obrazcev v fizični obliki,

◦ preko korespondence po elektronski ali navadni pošti, telefonu, spletnih obrazcih, forumih, ipd.

 

Podatke o transakciji (podatki bančne ali kreditne kartice, transakcijskega računa, davčna številka, vsebina nakupa oziroma predmet pogodbe ipd.), ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila ali drugih obveznosti;

Tovrstne podatke pridobimo, oziroma nam jih posredujete zlasti:

◦ z izpolnitvijo obrazcev v fizični obliki,

◦ ob sklenitvipogodb z nami,

◦ ob plačilu preko spleta.

 

Informacije o dostopu do spletnih strani in uporabniški podatki (v nadaljevanju: podatki o dostopu), ki jih obdelujemo zaradi zaščite, nadzora nad delovanjem ter izboljšave naših spletnih strani ali omrežja, varstva pred zlorabami ali goljufijami ter izpolnitve drugih obveznosti. Med te sodijo zlasti: naslov internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo vašega računalnika z internetom, podatki za prijavo (uporabniško ime, geslo), vrsta in različica brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrsta in različica dodatkov za brskalnik, operacijski sistem in platforma, informacije o napravi, vrsta mobilnega telefona, ki jo uporabljate, edinstveni identifikator naprave (na primer številka IMEI naprave, naslov MAC vmesnika brezžičnega omrežja naprave ali številka mobilnega telefona, ki jo uporablja naprava), informacije o mobilnem omrežju, ki ga uporabljate, nastavitev časovnega pasu v napravi, informacije o vašem obisku (prihod na našo spletno stran, obnašanje na spletni strani in odhod, storitve, ki ste si jih ogledali ali iskali, čas odziva strani, napake pri prenosu, čas ogleda določene strani, informacije o medsebojnem delovanju strani, kot so pomikanje, kliki in nadzorovanje miške, vključno z datumom in časom).

Tovrstne podatke pridobimo, oziroma nam jih posredujete zlasti:

◦ ko dostopate do naših spletnih strani.

 

b) Namen zbiranja podatkov

Osebne podatke pridobljene z uporabo kontaktnega obrazca na Spletni strani bo Verity obdeloval zgolj z namenom oblikovanja odgovora na posredovana vprašanja, komentarje, povpraševanja ali sporočila in posredovanja tovrstnega odgovora na vaš elektronski naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete bodo obravnavni zaupno, s strani oseb, ki so se pogodbeno zavezale k varovanju osebnih podatkov.

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov za drug namen, kot namen v katerega ste privolili, vas bomo o tem predhodno obvestili ter zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

 

c) Hramba osebnih podatkov

Verity vaše osebne podatke hrani v skladu z enim izmed spodaj naštetih obdobij hrambe:

 • v primeru, ko se vaši podatki obdelujejo zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov z vaše strani,
 • v primeru, ko je bil namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, že izpolnjen, pa pred tem ni prišlo do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov, do izpolnitve namena ali
 • v kolikor je hramba osebnih podatkov potrebna za zavarovanje interesov Verity v zvezi z vsebino komunikacije začete preko kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavljanje vaših pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti Verity.

Po preteku obdobja hrambe osebnih podatkov bo Verity podatke trajno izbrisal ali anonimiziral, s tem pa osebnih podatkov ne bo več mogoče povezati z vami.

 

 1. Osebni podatki zbrani z namestitvijo piškotkov

Verity zbira podatke o vašem IP naslovu, vaših obiskih Spletne strani, času zadrževanja na posamezni podstrani Spletne strani, skupnem času obiska Spletne strani in načinu gibanja po Spletni strani, ki jih pridobi z nameščanjem malih tekstovnih datotek ali piškotkov na vašo napravo. Osebni podatki, ki jih Verity pridobi z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, ki omogočajo samo delovanje Spletne strani, se pridobijo avtomatično z namenom zagotavljanja storitve dostopa do spletne strani. Druge podatke, ki niso pridobljeni s pomočjo nujno potrebnih piškotkov, pa Verity pridobi zgolj na podlagi vašega soglasja.

Podatki, ki jih Verity zbira z nameščanjem piškotkov, namen takega zbiranja, osebe, katerim se s piškotki zbrani podatki posredujejo in trajanje hrambe tako zbranih osebnih podatkov so natančneje obrazloženi v Politiki uporabe piškotkov.

 

 1. Podatki, ki jih zbiramo s pomočjo zunanjih ponudnikov

Pogodbeno sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev (pogodbeni partnerji), ki nam pomagajo pri boljšem razumevanju uporabe naših spletnih strani. Naši pogodbeni partnerji lahko s pomočjo piškotkov in druge podobne tehnologije zbirajo podatke o vaši uporabi naših spletnih stran, potrebne za izdelavo analiz o uporabi naših spletnih strani (kako obiskovalci navigirajo po naši spletni strani, katere izdelke si ogledujejo, splošne informacije o transakcijah). Informacije in analize, ki jih zagotavljajo naši pogodbeni partnerji, bodo uporabljene kot pomoč pri razumevanju interesov obiskovalcev naših spletnih strani ter za varnostne, tehnične in vsebinske izboljšave spletnih strani. Naši pogodbeni partnerji so pri obdelavi podatkov, ki jih prejemajo na naši spletni strani pogodbeno omejeni, saj smejo podatke uporabljati zgolj za namene izdelave analiz uporabe naših spletnih strani na podlagi našega naročila.

 

Google Analytics

V želji po optimizaciji naših spletnih strani in storitev, uporabljamo storitev Google Analytics, ki zajema analitična orodja v obliki programske opreme, ki jo zagotavlja družba Google Inc., Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA  (v nadaljevanju: Google). To  nam omogoča izboljšave glede delovanja spletnih strani in izvedbe naših storitev. Pridobljeni podatki (analize) nam omogočajo, da si ogledamo splošne vzorce uporabe naših spletnih strani ter nam pomagajo beležiti težave, ki jih imajo obiskovalci naših spletnih strani. Povedo nam tudi, ali je naše oglaševanje učinkovito ali ne, kar nam omogoča, da optimiziramo uspešnost oglasov. Storitve Google uporabljajo piškotke in druge podobne tehnologije za zbiranje informacij o uporabi storitev in za poročanje o trendih spletnega mesta,vendar so podatki anonimizirani in nam ne omogočajo identifikacije posameznika. Za zbiranje informacij se lahko uporablja niz piškotkov in Googlu poroča o statističnih podatkih o uporabi spletnega mesta brez osebne prepoznave obiskovalcev. Glavni piškotek, ki ga uporablja Google Analytics, je “__ga”.

Posamezniki, ki ne želijo, da se podatki o njihovem obisku naše spletne strani prikažejo v poročilu Google Analytics, lahko namestijo dodatek za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics, dostopen na tem mestu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tudi z uporabo ustreznih nastavitev brskalnika, vendar v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naših spletnih strani.

Dodatne informacije o storitvah Googla in Google Analytics so na voljo na naslovih https://policies.google.com/technologies/ads, https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sl in https://privacy.google.com/#

Google zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, saj je ustrezno certificiran v okviru zasebnostnega ščita (Privacy Shield)  EU-ZDA.

 

 1. Podatki, ki se posredujejo tretjim osebam

VTIČNIKI (“plugin”, add-on”)

Vtičniki so majhni programi, ki razširjajo funkcionalnost programov ter posledično naših spletnih strani. Vse tretje osebe, katerim so podatki posredovani preko v nadaljevanju navedenih vtičnikov, zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, saj so certificirane v okviru zasebnostnega ščita (Privacy Shield) EU-ZDA, oziroma se podatki obdelujejo znotraj držav EU.

 

Facebook

Na naših spletnih straneh uporabljamo vtičnike družbenega omrežja Facebook, ki jih upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (“Facebook”). Vtičniki so označeni z logotipom Facebooka ali dodatkom “Facebook vtičnik za družbeno omrežje” oz. “Social Plugin”. Pregled vtičnikov Facebook in njihov videz najdete na povezavi: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Kadar se znajdete na naši spletni strani, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovimi strežniki. Facebook prenese vsebino vtičnika neposredno v vaš brskalnik in ga vključi v spletno stran. S tem vključevanjem prejme Facebook informacijo, da je vaš brskalnik priklical pravilno stran našega spletnega mesta, četudi ne posedujete Faceboook profila ali v trenutku uporabe niste vpisani v svoj račun na Facebooku. To informacijo (vključno z vašim IP naslovom) posreduje vaš brskalnik na Facebookov strežnik v ZDA in ga tam shrani.
Kadar uporabljate vtičnik, ste prijavljeni v vaš Facebook profil in ko npr. kliknete na gumb “Všeč mi je” ali napišete komentar, potem se ta informacija prav tako prenese neposredno na Facebookov strežnik, kjer se shrani. Informacije se prav tako objavijo na vašem Facebook profilu, da jih lahko vidijo vaši Facebook prijatelji.

Več o namenu in obsegu pridobivanja podatkov in njihovi nadaljnji obdelavi in uporabi na Facebooku, kakor tudi o svojih pravicah in možnostih nastavitve zaščite zasebnosti, si lahko preberete v Facebookovih nasvetih za varstvo podatkov http://www.facebook.com/policy.php.

Kadar ne želite, da se podatki, ki jih Facebook pridobi na našem spletnem mestu, zapišejo in shranijo v vašem Facebook računu, morate biti pred obiskom našega spletnega mesta odjavljeni s svojega računa na Facebooku. Nalaganje Facebook vtičnika lahko preprečite tudi z ustreznim programskim dodatkom za vaš brskalnik.

 

YouTube

Na naših spletnih straneh uporabljamo vtičnike spletnega mesta Youtube.com, ki jih upravlja Youtube, LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ZDA –  v nadaljevanju: YouTube). Če obiščete spletno mesto, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavlja neposredno povezavo s strežniki YouTuba. Ti vtičniki prenesejo podatke o tem, katere spletne strani ste obiskali, na strežnike YouTuba. Če ste prijavljeni kot uporabnik storitev YouTube, lahko YouTube te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom/profilom Posameznika. Pri uporabi teh vtičnikov (na primer s klikom na gumb “Predvajaj” na videoposnetku ali dodajanju komentarja) se ti podatki povežejo, oziroma pripišejo vašemu uporabniškem računu YouTube. Kadar ne želite, da se podatki, ki jih YouTube pridobi na našem spletnem mestu shranijo v vašem YouTube računu, morate biti pred obiskom našega spletnega mesta odjavljeni s svojega računa na YouTubu. Če želite več informacij, lahko preberete pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy.

 

Twitter

Na naših spletnih straneh uporabljano vtičnike – gumbe za storitev Twitter, ki jo ponuja Twitter Inc. (1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA, 94103, ZDA –  v nadaljevanju: Twitter). Te vtičnike lahko označimo z izrazi, kot so “Twitter”, “tweet” in/ali logotipi Twitterja. Ti vtičniki med drugim omogočajo, da prek Twitterja delite komentar ali spletni naslov. Ko obiščete spletno mesto, ki vsebuje Twitter gumb oziroma vtičnik, vaš brskalnik vzpostavlja neposredno povezavo s strežniki Twitterja. Vsebina Twitter gumba se prenese neposredno iz Twitterja v vaš brskalnik, zato nimamo nobenega vpliva na obseg podatkov, ki jih zbira Twitter preko tega vtičnika. Podatki o obisku (na primer uporabniški IP-naslov in prej obiskane spletne strani itd.) se prenesejo na Twitter. Kadar ne želite, da se podatki, ki jih Twitter pridobi na našem spletnem mestu, shranijo v vašem Twitter računu, morate biti pred obiskom našega spletnega mesta odjavljeni s svojega računa na Twitterju. Če želite več informacij, preberite Twitter-jevo politiko zasebnosti: https://twitter.com/en/privacy

 

PayPal

Na naših spletnih straneh uporabljamo vtičnike ponudnika spletnih plačil PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 118 349  –  v nadaljevanju: PayPal). Naveden vtičnik omogoča plačilo izdelkov v naši spletni trgovini s pomočjo vašega PayPal računa. Če obiščete spletno mesto, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavlja neposredno povezavo s strežniki PayPala. Ti vtičniki prenesejo podatke o tem, katere spletne strani ste obiskali, na strežnike PayPala. Če ste prijavljeni kot uporabnik storitev PayPal, lahko PayPal te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom/profilom Posameznika. Pri uporabi teh vtičnikov (na primer s klikom na gumb “PayPal Check out”) se ti podatki povežejo, oziroma pripišejo vašemu uporabniškem računu PayPal. Kadar ne želite, da se podatki, ki jih PayPal pridobi na našem spletnem mestu shranijo v vašem PayPal računu, morate biti pred obiskom našega spletnega mesta odjavljeni s svojega računa na PayPal. Če želite več informacij, lahko preberete pravilnik o zasebnosti: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

LinkedIn

Na naših spletnih straneh uporabljamo vtičniki družbe LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA ali LinkedIn Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska, za uporabnike iz držav članic EU (v nadaljevanju: LinkedIn). Povezave z vtičniki LinkedIn so prepoznavne iz logotipa LinkedIn ali gumba “Share Button” na naši spletni strani. Kadar obiščete spletno stran z nevednimi vtičniki, bo ustvarjena neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom LinkedIn. Na ta način LinkedIn prejme informacije o tem, da ste obiskali našo spletno stran s svojim IP naslovom. Če kliknete na povezavo “Share Button”, ko ste prijavljeni v svoj račun LinkedIn, lahko vsebino naših spletnih strani povežete s svojim profilom LinkedIn. Na ta način lahko LinkedIn poveže obisk naših spletnih strani z vašim LinkedIn uporabniškim računom. Kadar ne želite, da se podatki, ki jih LinkedIn pridobi na našem spletnem mestu shranijo v vašem LinkedIn računu, morate biti pred obiskom našega spletnega mesta odjavljeni s svojega računa na LinkedIn. Podrobnosti o obdelavi podatkov (namenu, obsegu, nadaljnji obdelavi in uporabi) ter o vaših pravicah in možnosti spreminjanja nastavitev najdete v politiki zasebnosti družbe LinkedIn na www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 1. Vaše pravice v zvezi z zbranimi osebnimi podatki

Vsakdo ima, z namenom zagotoviti transparentno in zakonito obdelavo ter zaščititi zasebnost posameznika, pravico dostopati do osebnih podatkov, pravico zahtevati popravo osebnih podatkov, pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico pritožiti se informacijskemu pooblaščencu v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Vse pravice so natančneje opisane spodaj.

Vse zahteve s katerimi želite uveljavljati katerokoli izmed zgoraj naštetih pravic lahko posredujete na info@verity.si. Verity si pridržuje pravico, da pred nadaljnjim postopanjem glede vaše zahteve preveri vašo identiteto.

 

a) Pravica do dostopa do osebnih podatkov

V vsakem trenutku smete zahtevati potrditev, ali vaše osebne podatke obdelujemo. V primeru obdelovanja osebnih podatkov smete nadalje zahtevati informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, o osebah, ki vaše osebne podatke obdelujejo, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij hrambe, o obstoju pravice do popravka, pravice do izbrisa in pravice do omejitve obdelave osebnih podatkov, o pravici do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni neposredno od vas in o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

b) Pravica do poprave zbranih osebnih podatkov

V kolikor vaši osebni podatki, obdelovani s strani Verity, niso popolni ali pa so napačni, smete zahtevati, da se takšni osebni podatki nemudoma popravijo ali dopolnijo.

 

c) Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Izbris celote osebnih podatkov, ki so za obdelavo na voljo Verity, se sme zahtevati v naslednjih primerih:

 • če je namen obdelave, za katerega so bili vaši osebni podatki zbrani, prenehal,
 • če ste preklicali privolitev k obdelavi osebnih podatkov in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • če ste obdelavi osebnih podatkov ugovarjali in so izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji,
 • če je Verity osebne podatke obdeloval na nezakonit način ali
 • če je izbris osebnih podatkov zahtevan v skladu z obveznostjo Verity.

 

d) Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Obdelavo vaših osebnih podatkov smete kadarkoli omejiti, v kolikor:

 • podatki, ki se obdelujejo niso pravilni, nepravilnost podatkov pa se nanaša na obdobje, ki ga Verity kot obdelovalec podatkov lahko preveri,
 • se podatki obdelujejo nezakonito, ali
 • jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, Verity kot obdelovalec osebnih podatkov pa teh podatkov ne potrebuje več, saj je namen obdelave prenehal.

 

e) Pravica do preklica privolitve

Privolitev k obdelavi osebnih podatkov, ki ste jo dali skladno z drugo in/ali tretjo točko te politike zasebnosti, lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

f) Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Svoje osebne podatke, ki se obdelujejo s strani Verity, smete kadarkoli zahtevati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke smete kadarkoli posredovati drugemu upravljavcu oziroma zahtevati, da se podatki posredujejo neposredno drugemu obdelovalcu.

 

g) Pravica do pritožbe Informacijskemu pooblaščencu

V kolikor menite, da Verity z vašimi zbranimi osebnimi podatki ne ravna na način predpisan z relevantnimi zakonskimi določbami, lahko podate pritožbo Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 1. V nadaljevanju so predstavljeni načini podaje soglasja za obdelavo osebnih podatkov in namen njihove obdelave

 

6.1. Soglasje ob registraciji na naših spletnih straneh:

V procesu obiska naših spletnih straneh podate soglasje, s katerim nam dovoljujete, da vse ob posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdelujemo za potrebe izvedbe vašega naročila. Soglasje podate tako, da pred zaključkom postopka registracije ali nakupa potrdite sprejem Splošnih pogojev poslovanja in Pravilnika o varstvu zasebnosti tako, da s kljukico označite polje “Prebral/-a in razumel/-a sem Splošne pogoje poslovanja, ki jih sprejemam” ter polje “Prebral/-a in razumel/-a sem Pravilnik o zasebnosti in se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov za izvedbo nakupa”.

Vaše podatke, posredovane v procesu registracije, bomo uporabili zgolj za izvedbo naročila, ki je bilo podano z vaše strani in za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti, zlasti pošiljanja informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale komunikacije, ki bi lahko bila potrebna za izvedbo naročila ter za obvestila o spremembi naših Splošnih pogojev ali Pravilnika o zasebnosti.

V primeru vaše izrecne privolitve, bomo vaše podatke uporabili tudi za obveščanje o uvedbi novih ali spremembi obstoječih storitev ali produktov, posebnih ponudbah, nagradnih igrah in koristnih informacijah o naših storitvah ali produktih, za pripravo individualne ali vašim navadam prilagojene ponudbe, oziroma drugih marketinških aktivnostih. Takšno soglasje podate tako, da pod naslednjim besedilom:

“Dovoljujem, da sme Verity, moje zgoraj navedene osebne podatke uporabljati in obdelovati za namen pisnega obveščanja o svojih storitvah ali produktih, posebnih ponudbah, akcijah, novostih, nagradnih igrah, mojim navadam prilagojenih ponudbah ter drugih marketinških aktivnostih ter za namen osebnih povabil na medijske ali druge dogodke ter otvoritve novih programov. Potrjujem, da so posredovani podatki točni in ažurni. Moje osebne podatke lahko Verity uporablja do preklica mojega soglasja”, s kljukico označite polje “Prebral/-a sem Pravilnika o zasebnosti in se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov za obveščanje o storitvah ali produktih”

Navedeno soglasje ni pogoj za obisk spletne strani.

 

6.2. Obdelava, potrebna zaradi izpolnitve obveznosti iz pogodbenih razmerij

Osebne podatke Posameznikov obdelujemo in shranjujemo zaradi izpolnjevanja obveznosti iz pogodbenih razmerij sklenjenih na Posameznikovo zahtevo, vključno s prodajo izdelkov in storitev, zlasti za naslednje namene:

Identifikacija Posameznika, priprava in sklenitev pogodbe, sprememba pogodbe, dobava/dostava blaga in storitev, obračun in plačilo storitev, obveščanje o spremembi splošnih pogojev poslovanja, obveščanje na podlagi pogodbenega razmerja, reševanje ugovorov, reklamacij ali sporov ter za druge namene, potrebne za izvajanje pogodbenega razmerja in s tem povezanimi razmerji med Verity in Posameznikom, pošiljanje naročenega informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale komunikacije, potrebne za izvedbo naročila ali posla ter za obvestila o spremembi naših Splošnih pogojev ali Pravilnika o zasebnosti.

Vaše podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko ali druge z vaše strani posredovane podatke, ki so v prijavnem obrazcu označeni kot obvezni ali so potrebni za izpolnitev pogodbe) bomo uporabili zgolj za izpolnitev vašega naročila oziroma naših pogodbenih obveznosti, pošiljanja informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale komunikacije, potrebne za izvedbo naročila ali posla ter za obvestila o spremembi naših Splošnih pogojev ali Pravilnika o zasebnosti.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, pri čemer je posredovanje v obrazcu ali pogodbah označenih obveznih podatkov pogoj za izpolnitev vašega naročila oziroma naših pogodbenih obveznosti. Če svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo posameznega nakupa ali iz narave posla ali pogodbe izhaja, da brez njih pogodbe ni mogoče izvršiti, ne želite posredovati, nakupa v na naših spletnih straneh žal ne boste mogli opraviti, oziroma ne bomo mogli izvršiti pogodbe.

Za potrebe izvedbe naročila bodo vaši podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronska pošta in drugi podatki potrebni z izvedbo storitve, kot so številka transakcijskega računa za potrebe izvedbe plačila) posredovani pooblaščenim tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in ki v našem imenu in za naš račun opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vezano na izvedbo vašega naročila (na primer izvajalec plačilnega sistema, zunanji kooperatni, serviserji ipd.).

 

6.3. Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Obdelovanje podatkov na podlagi zakonitega interesa pomeni naš interes, da svojo dejavnost opravljamo kvalitetno in učinkovito, Posameznikom pa pri koriščenju naših storitev (obisk spletne strani, interakcija z Verity, naročanje, sklepanje pogodbe, ipd.) zagotavljamo kar se da varno poslovanje in uporabo naših storitev ter kvalitetno uporabniško izkušnjo. Zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov predstavlja potreba po preprečevanju zlorab, prav tako lahko obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje šteje za opravljeno v zakonitem interesu. Zagotavljamo, da pri obdelavi podatkov na podlagi našega zakonitega interesa, te podatke obdelujemo le v nujno potrebnem obsegu in ob upoštevanju morebitnega (tako pozitivnega kot negativnega) vpliva na Posameznike in njihove pravice. Osebnih podatkov ne obdelujemo, kadar interesi ali temeljne pravice in svoboščine Posameznika prevladajo nad našimi zakonitimi interesi (razen v primeru Posameznikovega soglasje, ali kadar smo k obdelavi podatkov zavezani s posebnim predpisom).

V tem smislu obdelujemo osebne podatke zaradi:

 • preprečevanja zlorab ali goljufij, tako na škodo spletnih vsebin in interesov in premoženja Verity, kot interesov, premoženja in podatkov Posameznikov,
 • uveljavljanja zahtevkov ali obramba pred zahtevki v upravnih, sodnih ali izvensodnih postopkih, izboljšanja vsebin in splošne kvalitete in funkcionalnosti spletnih strani in izvajanja naših storitev.

Zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja zlorab Verity obdeluje podatke o dostopu, ki jih lahko (če je to potrebno) navzkrižno primerja z ostalimi podatki v svoji bazi podatkov (imenom, priimkom, naslovom, e-naslovom,…), s čimer je možna ponovna identifikacija Posameznika, vse z namenom preprečevanja nezakonitih ali zlonamernih dejanj, kot so nepooblaščen dostop do podatkov (vdor), širjenje zlonamernih kod, različni napadi (na operacijski sitem, strežnike, mrežne povezave, baze podatkov, ipd.), prevare ipd., ki bi lahko imeli za posledico npr. zlorabo, izgubo ali spremembo podatkov, nedelovanje storitev ali povzročitev škode. Zaradi preprečitve morebitnih prevar ali zlorab so lahko podatki posredovani pristojnim državnim organom oziroma službam.

Podatke o dostopu Verity uporablja tudi za izboljšanje delovanja in optimizacijo svojih spletnih strani ter storitev.

 

 1. Zaščita podatkov

Verity izvaja obsežne tehnične, organizacijske in administrativne ukrepe za zavarovanje vaših podatkov pred potencialnimi tveganji, kot so nepooblaščena prijava ali dostop, nepooblaščeno preverjanje, spreminjanje ali distribucija, pa tudi izguba, izbris ali zloraba podatkov.

Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so shranjeni na varnih strežnikih. Kadar ste v okviru naših spletnih strani ali storitev določili, ali smo vam posredovali geslo, ki vam omogoča dostop do določenih delov spletne strani, oziroma vašega profila, ste odgovorni, da to geslo ohranjate zaupno. Gesla ne smete deliti z nikomer.

Če ugotovimo, da je potreben prenos osebnih podatkov v tretjo državo (izven Evropske unije), bomo preverili, ali ta država v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zagotavlja ustrezno raven varstva pravic in svoboščin posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

 

 1. Iznos podatkov – posredovanje tretjim osebam

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in tudi ne bodo obdelovani s strani tretjih oseb, razen kadar je to izrecno določeno s tem pravilnikom, oziroma tako zahtevajo veljavni predpisi.

Za potrebe izvedbe naročila bodo vaši podatki (ime priimek, naslov, telefonska številka, elektronska pošta in drugi podatki potrebni z izvedbo storitve, kot so številka transakcijskega računa za potrebe izvedbe plačila) posredovani pooblaščenim tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in ki v našem imenu in za naš račun opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vezano na izvedbo vašega naročila (na primer izvajalec dostave kupljenega blaga, izvajalec plačilnega sistema ipd.).

Zagotavljamo, da smejo pooblaščene tretje osebe, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, vaše podatke uporabljati izključno za namen, za katere so jim bili posredovani (npr. za dostavo pošiljke, za izvedbo plačila).

Podatki, nameni in pogoji iznosa podatkov v tretje države (izven EU), so opisani v točki 2.1.1.

 

 1. Sprememba politike zasebnosti

Verity si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti vsebino te politike zasebnosti. Spremenjena politika zasebnosti velja od trenutka objave na Spletni strani in ureja nadaljnjo obdelavo že zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov zbranih po začetku veljavnosti spremenjene politike zasebnosti. Priporočamo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico politike zasebnosti, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V kolikor bo prišlo do bistvene spremembe te politike zasebnosti (npr. sprememba namena obdelave ali sprememba kategorij osebnih podatkov, ki se zbirajo), vas bomo o spremembi obvestili, hkrati pa zahtevali ponovno privolitev k obdelavi osebnih podatkov.

Datum zadnje spremembe te politike zasebnosti je objavljen spodaj.

 

 1. Vprašanja in zahteve

V primeru kakršnihkoli vprašanj in zahtev nas prosim kontaktirajte na info@verity.si.

 

©Verity (10.10.2020)