Vse delavnice v našem programu (SDI in komunikacija, delavnica vodenja, delavnica Zaposlimo idealnega kandidata/kandidatko) so zasnovane tako, da znajo udeleženci po opravljenih delavnicah izboljšave sami vpeljati v vsakodnevno delo. S preverjenimi prijemi se lotimo različnih področij: od komunikacije in vodenja do zaposlovanja. Ne verjamemo zgolj v teorijo, zato na delavnicah vse prenesemo tudi v prakso. Število zaposlenih, področje delovanja ali uspešnost ter zgodovina podjetja niso faktorji, ki bi vplivali na uspešnost delavnic. Na naročnikovo željo lahko namreč po naročilu pripravimo individualne delavnice, prilagojene potrebam posameznega podjetja.

Worshops

Delavnica SDI in komunikacija

Namen

Namen delavnice SDI in komunikacija je izboljšanje odnosov v ekipi in uspešna, ciljno usmerjena komunikacija. Onemogočanje komunikacijskega šuma in njegovih slabih posledic. Ljudi na vseh položajih v podjetju opremimo z ustreznim komunikacijskim znanjem in veščinami, ki jim bodo koristile tudi v komunikaciji s strankami ali naročniki.

Način

Delavnica SDI in komunikacija je interaktivna delavnica, na kateri udeleženci izpolnijo SDI (Strength deployment inventory), ugotovijo, kateremu profilu vrednostnega sistema pripadajo, se skozi vaje in pogovor naučijo, kaj je najboljše za kateri profil, kako komunicirati in sodelovati z ostalimi profili ter kako se odzvati v konfliktnih situacijah.

Teme

 • SDI (Strength deployment inventory) – orodje za profiliranje, ki temelji na Teoriji zavedanja odnosov (Relationship Awareness Theory®), ki omogoča boljše razumevanje svojih ali tujih vzrokov za določeno vedenje oz. sprejemanje odločitev,
 • samozavedanje, prepoznavanje lastnih motivacijskih sistemov vrednot,
 • sporazumevanje, sodelovanje in ekipno delo, skupinski profil,
 • najbolj učinkovite tehnike komuniciranja,
 • razreševanje konfliktov,
 • učinkovitost komunikacije.

Rezultati

 • boljše medsebojno razumevanje in ekipni duh,
 • izboljšana in učinkovitejša komunikacija med zaposlenimi,
 • večja povezanost posameznikov in ekip v podjetju,
 • boljša uspešnost pri komunikaciji med vodilnimi, zaposlenimi in znotraj posameznih skupin,
 • izboljšano zavedanje o pomembnosti komunikacije, sodelovanja ter ekipnega duha.

Delavnica vodenja

Namen

Namen delavnice je predstaviti osnove vodenja. Kako biti dober vodja? Vodja je namreč ključen del svoje ekipe – uspešnost te in posledično podjetja je v veliki meri odvisna prav od vodje, njegovih vodstvenih veščin, kvalitet, preudarnosti. Svojim sodelavcem mora biti za vzor in jih obenem motivirati, spodbujati k rasti, biti zagnan za delo. Delavnica vodenja je namenjena tako posameznikom, ki se z vodenjem srečujejo prvič, kot tudi izkušenejšim menedžerjem/vodilnim, ki bi radi osvežili in nadgradili svoje znanje.

Način

Delavnica vodenja je interaktivna delavnica, na kateri  udeleženci tudi v praksi preizkusijo posamezne teme in situacije, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu. Pomemben del delavnice je samoevalvacija – udeleženci ocenijo svoje trenutno znanje in veščine, izdelajo akcijski načrt in pridobijo znanje o tem, katere vodstvene veščine jim še manjkajo, kako jih pridobiti, razviti in ohraniti.

Teme

 • biti menedžer – kako postati superwoman/superman svoje ekipe,
 • lastnosti dobrega vodje,
 • načini vodenja,
 • komunikacija: povratna informacija, konstruktivna kritika ter pohvala,
 • odgovornost, soočanje s težjimi situacijami,
 • navdih in inspiracija, zavzetost in opolnomočenje članov ekipe,
 • rast in motivacija zaposlenih,
 • coaching in mentorstvo.

Rezultati

 • izboljšane veščine komuniciranja pri vodenju,
 • lažje soočanje s stresnimi situacijami,
 • poznavanje tehnik motiviranja in mentoriranja podrejenih,
 • opolnomočeni vodja s povezano ekipo.

Delavnica Zaposlimo idealnega kandidata/kandidatko

Namen

Odgovorite na ključna vprašanja, ki se porajajo pri iskanju novih sodelavcev. Kako napisati ustrezen in učinkovit zaposlitveni oglas? Kdo je idealen kandidat in kako ga izbrati? Kako strokovno in uspešno voditi in izpeljati zaposlitveni razgovor? So zaposlovalci zadovoljni z opravljenim delom, bodo zaposlovanja v prihodnje opravljali (bolj) samozavestno? Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi zaposlovanje v podjetju izboljšali ali se ga priučili in za delovno mesto našli posameznika, čigar vrednote so usklajene z vrednotami podjetja.

Način

Delavnica je interaktivna delavnica, na kateri se skozi pogovor, prakso in primere udeleženci naučijo izvajati zaposlovanje ter zaposlitvene intervjuje, obenem pa obvladajo tudi pripravo razgovora in evalvacijo po njem.

Teme

 • kje iskati kandidate za zaposlitev in na kakšen način pristopiti,
 • kakšnega kandidata želite zaposliti in kakšnega kandidata potrebujete (definiranje potrebe),
 • definiranje standardov za vaše podjetje,
 • izvajanje intervjujev, postavljanje konstruktivnih vprašanj,
 • uspešna komunikacija s kandidati,
 • pomembni vidiki zaposlovanja.

Rezultati

 • samozavestni zaposlovalci,
 • idealni kandidati, ki se pridružujejo vaši ekipi,
 • manjša fluktuacija v podjetju.