5 pravil zaposlovanja

Vsako podjetje, naj bo malo ali veliko, start-up ali pa na trgu že par let, se slej ko prej sooči z vprašanjem, kako zaposliti novega sodelavca, ki bo pravi za ekipo. Da bo proces lažji in uspešnejši tudi na dolgi rok ter najboljši tako za delodajalca kot kandidata, smo za vas pripravili pet pravil zaposlovanja, ki vam bodo omogočila najti primerne kandidate ter dolgoročno graditi kulturo, ki temelji na vrednotah vašega podjetja.

1. Zaposlovanje je odgovornost

Ne glede na velikost našega podjetja, ekipe ali način delovanja, je zaposlovanje novih sodelavcev posebna odgovornost zlasti iz dveh razlogov. V svojo že obstoječo ekipo bomo pripeljali posameznika oz. posameznico, ki bosta z ostalimi člani ekipe ustvarjala ter sodelovala in tako vplivala na razpoloženje ter delovanje ekipe. Po drugi strani pa zaposlujemo posameznika oz. posameznico, ki običajno že prihajata iz nekega okolja, tj. drugega podjetja – sprememba delovnega mesta je zanju ogromnega pomena in nov korak na življenjski poti. Naša odgovornost je, da preden posameznik naredi ta velik korak, naredimo vse, kar je v naši moči, da bo odločitev tako za nas kot novega zaposlenega pravilna.

2. Kaj je vaša potreba?

Da bi bila lahko obojestranska odločitev čim bolj podkrepljena, moramo pred začetkom zaposlovanja razumeti, kaj točno sploh potrebujemo.

● Kaj bodo glavne naloge novega zaposlenega?
● Kakšne bodo njegove naloge čez pol leta? Kakšen bo posameznikov vpliv in kakšne bodo njegove priložnosti za rast?
● Katero znanje in izkušnje so za delovno mesto nujno potrebne?
● Katero znanje in izkušnje so tiste, ki so pri kandidatu zaželene, a jih še nima, pa si kot delodajalec še vseeno lahko privoščimo, da jih razvija v času, ko bo pri nas že zaposlen?

Šele z definiranjem potrebe razumemo, kaj točno si želimo – kasneje potrebe lahko prilagajamo glede na razpoložljive kandidate. Nikakor pa ni pametno, da potrebe oblikujemo izključno glede na trenutno stanje in mesto, kjer »gori voda«.

3. Določitev in poenotenje kriterijev

Česa si v podjetju ne želimo? Kateri so naši takojšnji in nepreklicni ne-ji? Katera vedenja so zaželena in katera ne? Čeprav se zdi lahko, je za vsako podjetje pomembno, da se zaveda, kakšno kulturo želi graditi v prihodnje. Prav tako je pomembno, da se kriterije poenoti po celotnem podjetju, med vsemi posamezniki, ki so vključeni v zaposlitvene procese.

4. Kompatibilnost vrednot

Cilj vsakega podjetja bi moral biti, da najde zaposlene, katerih vrednote so enake vrednotam podjetja.

Zakaj je to tako pomembno? Čeprav vodstvo postavi vrednote podjetja, so zaposleni tisti, ki kulturo, ki na teh vrednotah temelji, ohranjajo. Prav tako je pomembno, da vsi zaposleni v podjetju jasno razumejo vrednote podjetja. Če med samim zaposlitvenim procesom ne ugotovimo, kakšne so kandidatove vrednote in kako se njegova karierna vizija sklada z vizijo in cilji našega podjetja, se lahko soočimo z večjim odhajanjem zaposlenih. Bistveno pri zaposlovanju je, da kandidate za delovno mesto spoznamo do te mere, da bomo še pred podpisom pogodbe lahko vedeli, ali bo sodelovanje uspešno in dolgoročno ter ali bo novozaposleni v ekipo prinesel novo energijo, spodbudnost in empatijo.

5. Na dobrega kandidata se splača počakati

Zaposlovanje je proces, na katerega moramo gledati širše in dolgoročneje. V primeru, da upoštevamo vse zgoraj naštete korake, lahko poskrbimo, da zaposlimo kandidata oz. kandidatko, ki bosta z nami na dolgi rok – tako bosta na svojem delovnem mestu rasla in obenem zagotavljala želene rezultate podjetju. Pomembno je, da se zaposlovanja lotimo pravi čas in ne šele, ko nam teče voda v grlo – v takšnih trenutkih se nam kaj hitro lahko zgodi, da delamo kompromise, zaposlovanju ne posvetimo dovolj časa in zaposlimo osebo, ne da bi jo prej dejansko poznali. Držimo se svojih kriterijev, saj na dolgi rok lahko ustvarijo ali pa podrejo kulturo našega podjetja. Včasih je bolje, da na najboljšega kandidata malo počakamo (še vseeno smo v iskanje vložili trud), kot pa da zaposlimo osebo, ki po izkušnjah oziroma znanju ne ustreza kriterijem za delovno mesto. To namreč lahko privede do nezadovoljstva tako z naše kot kandidatove strani.

Z upoštevanjem navedenih pravil lahko proces zaposlovanja opravljamo samozavestno, s pozornostjo do potreb in kriterijev našega podjetja in kandidata. Le na tak način lahko pridemo do uspešnih in dolgotrajnih sodelovanj.

Če menite, da potrebujete strokovno pomoč in bi radi usvojili znanja, ki vam bodo na področju zaposlovanja najustreznejših kandidatov koristila dolgoročno, vam pri tem pomagamo z interaktivno delavnico Zaposlimo idealnega kandidata/kandidatko.